Cesta k úplnej slobode I.diel s Ot

Autor: Juraj Chlebik | 11.3.2015 o 16:36 | (upravené 3.3.2018 o 9:14) Karma článku: 7,45 | Prečítané:  2158x

Návrh, ako zmeniť inštitút sociálnej a zdravotnej poisťovne, či úradu práce rýchlo a efektívne - nový názov ,, Štátna starostlivosť “ kde sa v lehote nie viac ako 100 dní, musia riešiť najnutnejšie problémy občanov

Všetkým politickým stranám na známosť, aj tým, čo ešte len vzniknú :

Dnes je to zatiaľ takto {   dôchodca dostáva 400,/eur mesačne }

- Žiadna politická strana nikdy nebude na Slovensku vládnuť! Občania krajiny by si mali uvedomiť, že nech tam príde akákoľvek iná politická strana , ktorá bude mať parlamentnú väčšinu, bude to také isté ako teraz. Preto treba hneď prejsť na zmenu nového systému (https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk )

- Každá politická strana , môže len dávať návrhy na zmenu, alebo doplnenie niečoho, čo národ potrebuje. Kto hneď na začiatku chce niečo občanom vziať, neuvedomuje si službu občanom, ale chce len vládnuť a brať. Mali by tam byť občania, ktorí rozumejú, čo je pre národ treba a ako mu pomôcť , čo najskôr sa dostať z biedy na nohy, nie to zakoreniť do sľubov na dlhé roky.

 1. Média
 2. Nové doklady a sčítanie obyvateľstva
 3. Audity
 4. Koordinačné výbory a koordinátori
 5. Základný nepodmienený príjem / ,,nulové inkaso “
 6. Práca a príjem podľa vzdelanostnej tarify
 7. Zodpovednosť a morálny rozbor celej spoločnosti
 8. Referendum o verejnom odsúhlasení trestu pre politikov , ktorí budú súdení za vlastizradu a genocídu páchanú na občanoch našej spoločnosti za obdobie neslobody od roku 2004, ale aj za politické zločiny a podvody, ktoré tu narobili po novembri 1989 , ale aj za skutky , za roky z pred nežnej revolúcie.
 1. Odškodnenie občanov za 25 rokov ekonomického útlaku a neľudského správania sa voči vlastnej krajine a za sociálny útlak na občanoch vyradených diskrimináciou zo spoločnosti.

- Návrh, ako zmeniť inštitút sociálnej a zdravotnej poisťovne, či úradu práce rýchlo a efektívne :

- nový názov ,, Štátna starostlivosť “ kde sa v lehote nie viac ako 100 dní, musia riešiť najnutnejšie problémy občanov

- kto a ako :

 1. bezdomovci                      A skupina         I. kategória

  2. cigáni                                                         I. kategória

  3. narkomani a alkoholici      B skupina         I. kategória

  4. prostitútky                                                  I. kategória

  5. nezamestnaní                                            I. kategória

 

  6. dôchodcovia                                             II. kategória

  7. slobodné matky s deťmi   C skupina        II. kategória

  8. čiastoční invalidi                                       II. kategória

  9. invalidi                              D skupina        II. kategória

10. nesvojprávni občania                               II. kategória

11. hendikepovaní občania                            II. kategória

12. deti v detských domovoch                        II. kategória

 

13. zamestnanci                                             III. kategória

14. podnikatelia                                              III. kategória

15. štátna správa                                            III. kategória

16. polícia a armáda                                       III. kategória

- potreby občanov , ktoré sa musia riešiť do 40 dní po s čítaní obyvateľstva a zmapovania profesii, vzdelania, spoločenského uplatnenia, podľa skupiny štátnej starostlivosti.

- média, kde v mimoriadnych správach budú 
prichádzať inštrukcie pre občanov a pokyny na rýchle sčítanie 
obyvateľstva, aby sme od budúceho roku mohli odškodniť všetkých občanov, ktorých obdobie neslobody dostalo na hranicu sociálneho úpadku. ( začiatkom nasledujúceho roku = odškodnenie za 25 rokov neslobody podľa koeficientu vzdelanosti

Žiadosť o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv.

Žiadosť:
Žiadam o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv za člena a zároveň chcem požiadať a, o termín stretnutia v Bratislave
b, o termín stretnutia v mieste bydliska, lebo spĺňam podmienky na vašu otázku 5B.
Chcete sa stať členom takejto skupiny? Odpovedzte na dve otázky:
1. Ako viete pomôcť ?
2. Ako chcete byť užitočná/ý?
Prihlášku neposielame, ale osobne riešime na stretnutí aj s vašimi aktivistami alebo s Vašou skupinou.
3. Koľko máte členov alebo záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny systému?
4. Ste ochotná/ý podieľať sa na takomto projekte, kde si občania financujú členstvo a spoločne riešia potreby občanov podľa už pripravených návrhov a konkrétnych riešení?
Táto časť je o stretnutí záujemcov a ich skupiny, či skupín.
5.Kde sa môžeme stretnúť ?
A, v Bratislave pokiaľ už máte odpovede na predošlé otázky.
B, v mieste Vášho bydliska, kde máte zabezpečené priestory a skupinu minimálne 10 ľudí, ktorí už odpovedali na predošlé otázky a chcú sa stať členmi.

Meno a priezvisko dátum a miesto podpis

.....................................................................................................................................................
ioupriesenia@gmail.com,
Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na ioupriesenia@gmail.com
číslo účtu SK8365000000000020560144
kód banky 6500
Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

- Nové doklady a sčítanie obyvateľstva bude prebiehať
na všetkých obecných úradoch , v mestách na sociálnych poisťovniach. 
- Každý občan dostane nový doklad totožnosti a kreditný kód na príjem finančných prostriedkov, ktoré budú fungovať elektronickým prevodom a v novej mene.

- Všetci občania nahlásia všetky údaje, vzdelanie, skúsenosti, záujem o prácu na ktorú si trúfajú, majú na to vzdelanie a sú k nej zodpovední, všetky kurzy a rekvalifikácie sú platné – len ak naozaj prácu viete vykonávať poctivo a zodpovedne.

- Audity
1. Päťročný plán
2. ak sa bude spoločnosť stavať od najchudobnejšieho občana, vybuduje sa rýchlejšie a bude platiť ,, všeobecná vôľa občana "
  - spoločnosť tak získa ,, morálny základ " = nové priority
3. AUDIT spoločnosti :
  a, audit štátnych funkcii a zamestnávateľov
  b, audit všetkých firiem a podnikov
  c, audit vzdelávania a učebných osnov
4. Rodina a jej úloha v ,, novom spoločenstve"
  - nekopírujeme žiadne -izmy , ale budujeme NOVÝ SYSTÉM
5. Kontrola , zodpovednosť , poctivosť,
  - regulácia volebného práva, povinnosti k zodpovednosti
  - regulácia pôrodnosti , starostlivosť, zodpovednosť
Cieľ príde skôr ako za 5 rokov a ľudia sa nebudú chcieť vzdať toho , čo získajú. http://youtu.be/dBM-QCNSOzw,   http://youtu.be/eJf91bYbgwo
-  Koordinačné výbory a koordinátori, ktorí už majú odovzdané 
koordinačné sľuby , sa stávajú prvými kandidátmi do vedenia firiem, závodov, obecných či mestských zastupiteľstiev a budú sa riadiť pokynmi a inštrukciami a riadení , aby sa udržal poriadok do času obhájenia pridelenej pozície občanmi. Občania , ak vám záleží na tom, aby ste žili v slobodnej krajine, vytvorte okamžite skupiny domobrany a pomôžte zabrániť rabovaniu, či rozkrádaniu a úteku vlastizradcov, o ktorých 
viete , že páchali zlo a odovzdajte ich do rúk polície s koordinátorom vo vedení.

 Aj polícia sa musí podrobiť auditu .

- Základný nepodmienený príjem
 - platia podmienky dohodnuté na prvom celoslovenskom stretnutí z 1.februára 2014 pred NRSR

 • Deti do 15 rokov :
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo školstvo
  - Zadarmo cestovné po celej republike
  Mládež od 15 do 18 rokov :
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo školstvo
  - Zadarmo cestovné po celej republike
  - Študijné vreckové 150 ,- mesačne ( podmienené dochádzkou,)
  Dôchodcovia :
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo opatrovníctvo ( ústavná starostlivosť)
  - Zadarmo víkendové záujmové činnosti v regióne
  - Zadarmo kúpeľná liečba a starostlivosť po operácii a vážnych zdravotných zákrokoch
  - Zadarmo inkaso, pokiaľ žije sám, alebo ako manželský pár
  - Príspevok od štátu 300,- mesačne
  Invalidi – trvalý invalid s vážnym zdravotným hendikepom, alebo strata končatín, slepec, vysoké štádium cukrovky, atď.
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo opatrovníctvo ( ústavná starostlivosť)
  - Zadarmo víkendové záujmové činnosti v regióne
  - Zadarmo kúpeľná liečba a starostlivosť po operácii a vážnych zdravotných zákrokoch
  - Jedenkrát ročne zadarmo kúpeľná liečba
  - Zadarmo inkaso, pokiaľ žije sám, alebo ako manželský pár
  - Príspevok od štátu 300,- mesačne
  Žiadny polovičný , či čiastočný invalidný dôchodok.
  Pracovne schopní obyvatelia:
  - Zadarmo zdravotníctvo
  - Zadarmo zvýšená možnosť kvalifikácie, či vzdelania
  - Zadarmo cestovné do zamestnania
  - Zadarmo ubytovanie za prácou ak pôjde o štátneho zamestnanca
  - Zadarmo inkaso počas štúdia na vysokej škole , pokiaľ ide o vydatú študujúcu osobu, či ženatého študujúceho, ktorí zdieľajú samostatnú domácnosť - nežijú s rodičmi
  - Príspevok od štátu 300,- mesačne
  - 6 hodinové pracovné zmeny
  - Maximálne 40 hodín nadčasu mesačne , ktoré si môže vybrať zamestnanec v nasledujúcom mesiaci ako osobné voľno, využiť ako náhradné voľno , poskladať ako dovolenku na leto, či na zimu ( 120 hodín nadčasu je 1 mesiac dovolenky ) , nadčasy nie sú platené – len ako dovolenkový príjem, či splátka pôžičky
 • Práca a príjem podľa vzdelanostnej tarify
    - spoločnosť budujeme od najchudobnejšieho a najnevedomejšieho občana, aby sa všetci mali konečne dobre a preto nikomu neberieme právo na život a taktiež rešpektujeme všetky potreby každého a to zdôrazňujem KAŽDÉHO občana v našej krajine.

      - Minimálna hodinová mzda ..................5,-/ hodinu

 (len ak je to človek bez vzdelania -nedokončená ZŠ, , dobrovoľný brigádnik- nie zamestnaný inde , ale študent minimálne 16ročný )

 • Ukončená ZŠ hodinová mzda               6.- / hodinu
 • Stredné odborné učilište bez maturity 7,- / hodinu
 • SŠ s maturitou                                        8.- / hodinu
 • VŠ a viac                                                  9.- / hodinu

Príklad_//ak žijú manželia s tromi deťmi , vo veku 5r. 9r. a 16r. manželka je doma , manžel pracuje ako smetiar , tak ich príjem od štátu v podobe štátneho príspevku je :
- Manželka ............................................................300,-
- Manžel ................................................................300,-
- Študujúci16r.........................................................150,-

 120 hodín mesačne minimálne 5,-./na.hodinu.......600,-
Spolu príjem do domácnosti.................................1.350,-

Ak budú peniaze utrácať na čokoľvek , tak do štátnej kasy v podobe 0,5% DANE prispejú sumou............................67,50  
Dôležité upozornenie:
- Pôžičku od štátu si môže zobrať
- len zamestnaná osoba
- pôžička je s nulovým úrokom,
- kedy je výnimka, že osoba , ktorá má pôžičku si nadčasy môže nechať preplatiť a to 5,- na hodinu, čo je pri maximálnom povolenom nadčase 40 hodín = 200 .- mesačne
- zamestnaná osoba si môže zobrať pôžičku aj na rodiča - dôchodcu, či invalida, len ak rodič žije v samostatnej domácnosti.
- ( zvlášť sú pôžičky , úvery na projekty pre podnikateľov, malé a stredné firmy, veľké podniky, kde sa zohľadní aj rýchlosť zavedenia projektu, či podniku do praxe a klient takto môže získať motivačný bonus – pokiaľ pôjde o výrobcu, čím skôr dokončí stavbu, zariadenie a uvedie firmu do prevádzky - zľavu na úvere do výšky ?? % )
- Príklad: majiteľ malej prevádzky si vezme 5000.000 úver s nulovým percentom na úrokoch a dohodne sa že do 4 rokov projekt spustí a ak začne o rok skôr už vyrábať, tak môže získať zľavu dajme tomu 25% z úveru a bude dohodnuté obdobie splácať sumu len 3.750.000 .-.
Prečo krátka pracovná doba?
Po tak zdevastovaných vládach v tejto krajine bude viac pracovných miest a príležitosti. Nebude sa tunelovať a kradnúť, lebo chceme :
- aby ľudia viac zarábali
- a menej sa nadreli,
- aby sa venovali budovaniu morálnej rodiny, lebo vplyvom vysokých daní, nízkych príjmov a nezamestnanosťou, sa vytratila zodpovednosť a láska z rodín.
- Preto je treba ľuďom dať pocítiť konečne dobré rodinné zázemie,
- prácu bez zbytočných stresov a nadčasov,
- lepší príjem a sociálne výhody,
- štátny príspevok to je vlastne dividenda za hospodárenie , alebo niečo ako Nepodmienený Základný Príjem.
- bonusy vo forme starostlivosti o zdravie a vzdelanie zadarmo, ošetrené o stresy na cestovnom, starostlivosť a pokoj do rodín, kde aj o rodičov, invalidov a dôchodcov je postarané. Peňažná pomoc bez úžery a docieliť , aby si ľudia začali vážiť iné hodnoty priority.
Armáda , polícia a colnici sa bude skladať len z mužov. Od 18 rokov do 5Orokov sa bude musieť každý postarať o to, aby si splnil vlasteneckú povinnosť a prešiel polročným výcvikom dom- obrancu, aby už nikdy nemal strach, že o to, čo už má niekedy príde. Aby každý muž v tejto krajine si vedel nabiť zbraň, ochrániť rodinu, majetok, mesto a vlastnú krajinu. Aby to robil z hrdosťou a z presvedčenia, lebo je pyšný na to v akej krajine žije a akú má rodinu , ľudí okolo seba a aby žil ako SLOVANIA kedysi. HRDO SVORNE jeden vedľa druhého.
Myslíte si , že toto je nereálne, že takto to nemôže byť ? Veď takto žije na svete niekoľko krajín, akurát , že od roku 1948 vám nedovolili vďaka cenzúre v médiách, aby ste niekedy nad takýmto životom uvažovali, lebo potom by ONI nemali koho zastrašovať a koho zdierať. 

- Zodpovednosť a morálny rozbor celej spoločnosti
 - Otec je muž a matka je žena, deti môžu mať len tieto dve osoby a preto inak ani manželstvo nebude existovať a fungovať, toto je základ spoločnosti a toto bude tvoriť vždy rodinu !

Ľudia tvrdia , že sa ich politika netýka:  , pre nich je dôležité aby boli zdraví a šťastní.

Ako môže byť niekto šťastný, keď ostatní sú nešťastní. Ako môže byť niekto zdravý, keď dlhodobý sociálny a ekonomický tlak spôsobuje nerovnováhu a tým vyvoláva ochorenia.

Definícia zdravia:
Zdravie je stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Ak jedno z toho chýba, tak človek nemôže byť zdravý, lebo sa poruší rovnováha. Juraj Chlebik.

Žiadosť o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv.

Žiadosť:
Žiadam o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv za člena a zároveň chcem požiadať a, o termín stretnutia v Bratislave
b, o termín stretnutia v mieste bydliska, lebo spĺňam podmienky na vašu otázku 5B.
Chcete sa stať členom takejto skupiny? Odpovedzte na dve otázky:
1. Ako viete pomôcť ?
2. Ako chcete byť užitočná/ý?
Prihlášku neposielame, ale osobne riešime na stretnutí aj s vašimi aktivistami alebo s Vašou skupinou.
3. Koľko máte členov alebo záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny systému?
4. Ste ochotná/ý podieľať sa na takomto projekte, kde si občania financujú členstvo a spoločne riešia potreby občanov podľa už pripravených návrhov a konkrétnych riešení?
Táto časť je o stretnutí záujemcov a ich skupiny, či skupín.
5.Kde sa môžeme stretnúť ?
A, v Bratislave pokiaľ už máte odpovede na predošlé otázky.
B, v mieste Vášho bydliska, kde máte zabezpečené priestory a skupinu minimálne 10 ľudí, ktorí už odpovedali na predošlé otázky a chcú sa stať členmi.

Meno a priezvisko dátum a miesto podpis

.....................................................................................................................................................
ioupriesenia@gmail.com,
Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na ioupriesenia@gmail.com
číslo účtu SK8365000000000020560144
kód banky 6500
Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk,

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Bratislavský Aupark mení majiteľa. Cena prekoná všetky rekordy

Realitný obchod desaťročia je pred finalizáciou.

Komentár Branislava Benčata

Haščák nie je Penta? Nebláznite

Partneri počkali, kým sa boss stiahne potupne.


Už ste čítali?