Cesta k úplnej slobode III. diel s Ot

Autor: Juraj Chlebik | 13.3.2015 o 1:12 | (upravené 3.3.2018 o 9:13) Karma článku: 4,47 | Prečítané:  520x

- Odškodnenie občanov za 25 rokov ekonomického útlaku a neľudského správania sa voči vlastnej krajine a za sociálny útlak na občanoch vyradených diskrimináciou zo spoločnosti.    

- Odškodnenie občanov za 25 rokov ekonomického útlaku a neľudského správania sa voči vlastnej krajine a za sociálny útlak na občanoch vyradených diskrimináciou zo spoločnosti.     

Žiadosť o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv.

Žiadosť:
Žiadam o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv za člena a zároveň chcem požiadať a, o termín stretnutia v Bratislave
b, o termín stretnutia v mieste bydliska, lebo spĺňam podmienky na vašu otázku 5B.
Chcete sa stať členom takejto skupiny? Odpovedzte na dve otázky:
1. Ako viete pomôcť ?
2. Ako chcete byť užitočná/ý?
Prihlášku neposielame, ale osobne riešime na stretnutí aj s vašimi aktivistami alebo s Vašou skupinou.
3. Koľko máte členov alebo záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny systému?
4. Ste ochotná/ý podieľať sa na takomto projekte, kde si občania financujú členstvo a spoločne riešia potreby občanov podľa už pripravených návrhov a konkrétnych riešení?
Táto časť je o stretnutí záujemcov a ich skupiny, či skupín.
5.Kde sa môžeme stretnúť ?
A, v Bratislave pokiaľ už máte odpovede na predošlé otázky.
B, v mieste Vášho bydliska, kde máte zabezpečené priestory a skupinu minimálne 10 ľudí, ktorí už odpovedali na predošlé otázky a chcú sa stať členmi.

Meno a priezvisko dátum a miesto podpis

.....................................................................................................................................................
ioupriesenia@gmail.com,
Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na ioupriesenia@gmail.com
číslo účtu SK8365000000000020560144
kód banky 6500
Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

      

   Stručne zhrnutie:

- odškodnenie občanov , náprava vlastníckych práv,

- zrušenie daňového systému a ponechaná len jediná daň, daň z prevodu finančných prostriedkov, či transakcii

- 300.000,- každému voličovi do 40 dní po s čítaní obyvateľstva

( začiatkom nasledujúceho roku + odškodnenie za 25 rokov neslobody podľa koeficientu vzdelanosti https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=H_hbqnrZVOk)

- zadarmo ošetrenie , zdravotníctvo, opatera v starobe, kúpeľná starostlivosť a prevencia po úrazoch a závažných ochoreniach

- zadarmo cestovné do školy, cestovné za vzdelaním, cestovné do práce, taktiež zadarmo cestovné v dôchodku

- maximálna finančná pomoc s 0%-ným úrokom pri pôžičkách, či úveroch, nenávratná finančná dotácia pre mestá a obce na území Slovenska.

- Národ bude vždy kontrolovať a dávať možnosť len tomu, kto bude pre národ prinášať úžitok !

  -  Ako bude prebiehať odškodnenie ?

  - všetky vlastnícke práva občanov na pôdu sa rušia a prechádzajú do  vlastníckych práv štátu

  - Znárodnenie všetkých podnikov, ktoré prešli privatizáciou. Všetky podniky sa stávajú štátnymi podnikmi. Všetci zamestnanci , sa stávajú štátnymi zamestnancami. Vyplácaní budú podľa novej platobnej tarify.

 -  Všetky reštitúcie sa rušia a prechádzajú do vlastníctva štátu.

 • od 1.1.1990 , osoba ktorá dovŕšila v tomto roku 18 rokov, patrí do kategórie odškodnenia ( čiže ročník narodenia 1972 a staršie.)
 • spôsob odškodnenia:

Odpustenie všetkých pôžičiek, úverov, hypoték a kompletných dlhov.

Príklad odškodnenia: odškodnenie prebehne od 1.1. nasledujúceho roku ( po zmene zákonodarnej moci)

 • ( občan narodený 1972 , dovŕšil v roku 1990 18 rokov, teraz má XY rokov, dovŕšil maximálne vzdelanie VŠ a tak má platobnú tarifu 9eur/hod  na 120hodinový mesiac )
 • vypočítané odškodnenie 30% zo sumy, ktorú by zarobil za 26 rokov pri maximálnom plate.  Je to vlastne vrátenie 30% z toho, čo za toto obdobie  vlády rozkradli.
 • Príklad a, , je 1.1.2016: občan narodený 1972 , dovŕšil v roku 1990 -  18 rokov, teraz má 44  rokov, bude odškodnený za 26 ročné obdobie nasledovne. Má platobnú tarifu 9eur/hod  na 120hodinový mesiac,  bude mať vypočítané odškodnenie 30% zo sumy, ktorú by zarobil za 26 rokov pri maximálnom plate.  ( 120 x 9 = 1080 Rubov to je plat za mesiac , z toho 30% =  324,- Rubov x 12 mesiacov x 26 rokov = 101.088,-Rubov)
 • Príklad b, , je 1.1.2016: občan narodený 1950 , dovŕšil v roku 1990 -  40 rokov, teraz má 66  rokov, bude odškodnený za 26 ročné obdobie nasledovne. Má platobnú tarifu 5eur/hod  na 120hodinový mesiac,  bude mať vypočítané odškodnenie 30% zo sumy, ktorú by zarobil za 26 rokov pri maximálnom plate. ( 120 x 5 = 600 Rubov to je plat za mesiac , z toho 30% =  180,- Rubov x 12 mesiacov x 26 rokov = 56.160,-Rubov )
 • Ani jedna vláda do teraz nemala chuť a vôľu ľuďom pomáhať, nový spoločenský systém tvorí nové podmienky pre ľudí :
 • ,, Štát si váži a ctí občana, občan si váži a chráni štát !“
 • Ak chce stavať občan dom, dostane na výber pozemok, lebo stavať sa môže tam, kde sa nedá siať a pestovať. Pozemok občan neplatí, ale dostáva užívacie právo, ktoré môže byť dedičné .
 •  podlieha to nedotknuteľnému zákonu.

    Nad – ústavný zákon :

 • moc v krajine patrí občanom,
 • voda, pôda, nerastné bohatstvo patrí občanom na území štátu,
 • vlastenecká povinnosť,
 • zákon o mobbingu
 • Politické strany, hnutia, aktivisti a rôzne občianske združenia,   máte ešte návrhy, pripomienky k bodom, ktoré chcete vylepšiť v prospech občana ? Alebo by ste chceli niečo z návrhov zakázať, či odobrať ? Prečo ? 

Viete ako na to, aby to občania Slovenska mohli mať už tento rok ? My áno, kto chcete ešte  pomôcť ?

 • https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk, 
 • - Občan , ako najväčšia autorita v štáte, dáva dôveru poslancovi a je ešte tak veľkorysí, že poslanec vykonáva túto službu za veľmi dobrý honorár . Prečo, by mal teda za takúto službu a veľkorysosť od občana, navrhovať , či schvaľovať dane, zákony a nariadenia, ktoré občanovi škodia a ktoré občan neodsúhlasil ?

- nový názov ,, Štátna starostlivosť “ kde sa v lehote nie viac ako 100 dní, musia riešiť najnutnejšie problémy občanov

- kto a ako :

 • I.Z čítanie obyvateľstva, práca, príjem, ponuky, zodpovednosť

Po z čítaní obyvateľstva , pribudne na účet každému občanovi 300.000,- , všetko sa bude dať použiť  na 101. deň. Do tejto doby sa zrealizuje náprava, v čo najväčšom spoločenskom meradle. Keďže ľudia sú už tak morálne znetvorení, že by okamžite uvažovali zbaliť a vypadnúť z krajiny, musí prebehnúť výchovný proces cez média a na  zhromaždeniach, kde sa všetko ľuďom bude vysvetľovať mediálnou  obrazovkou a to na viacerých miestach krajiny, pretože zaškolenie  , zodpovedných pracovníkov by bolo dlhodobé a manipulovateľné, ako postupovať, čo treba okamžite urobiť, ako ich vytrieďovať, aby nebolo ubližované a ponižované akékoľvek ľudské zoskupenie. Odstránia sa predovšetkým občania z I. kategórie, v prvom rade nezamestnaní, ktorí neboli dlhodobo vyradení z pracovného procesu.

  5. nezamestnaní                                            I. kategória

 • III. Doprava , preprava, senzory cestovných lístkov

Na začiatku takejto evolučnej zmeny k lepšej spoločnej budúcnosti, je treba nielen ponúkať výhody, ale hneď ich aj podmieňovať spoločnou činnosťou, či aktivitou. Preto doprava materiálneho vybavenia, humanitárna pomoc, preprava zdravotného personálu, preprava občanov a to v akomkoľvek stave, musí byť robená zodpovedne a s láskou, je to  vlastne morálna a sociálna a spoločenská a hlavne vlastenecká povinnosť pomáhať si v čase vývoja novej spoločnej republiky = spoločenskej zmluvy, ústavy, ktorá pri takejto súdržnosti občanov dáva väčšiu hodnotu do podvedomia každého jednotlivca- voliča, ktorý si zapamätá každý úkon, ktorý môže chcieť zmeniť,  vylepšiť, zdokonaliť a skôr sa zbaví ľahostajnosti   ( reálne sa zúčastniť na niečom, čo poznali len z filmov, alebo  z vytvárania petícií pre iné krajiny, keď si poniektorí občania na tom potrebovali zvýšiť EGO, alebo dokonca vybudovať kariéru). Doprava a preprava  bude zadarmo, lebo  je to výnimočný stav. po prvej etape , 100 dní novej dočasnej úradníckej vlády, sa doprava bude dodržiavať podľa už navrhovaných možností. Zahraničný aj domáci turisti, budú môcť nastupovať do hromadných prostriedkov bez toho, že by sa dajako zdržiavali platbou, pretože nový OP doklad bude mať z opačnej strany platovú kartu, tú si asi nikto nikdy nikde nezabudne, tak senzor pri nástupe do dopravného prostriedku , odpočíta platbu za cestovné a z účtu v banke, odkiaľ platba odišla, odráta 0,05% z prevodu a pripíše do štátneho rozpočtu. Zahraničný turisti budú mať platobné karty , ktoré musia mať všade so sebou, lebo všetko sa bude platiť len elektronickou formou, alebo prevodom priamo v banke. Pokiaľ pôjde  o mimoriadne veľké transakcie. Tu sa hlavne dôchodcovia , ako prví uvedomia, čo všetko už 25 rokov minimálne mohli mať a o čo všetko ich vlády, systém obrali a ako sa stavali k vlastnému národu, ktorý tak veľmi chcel zmenu k lepšiemu a nemohol sa k tomu dopracovať.

  6. dôchodcovia                                             II. kategória

 • II. Bývanie, základné prostriedky na obživu a zaradenie do spoločnosti

100 dní, ktoré je potrebné vynaložiť na prevychovanie, preliečenie, zmenu myslenia a zaradenie človeka do spoločnosti, je zamerané na celkovú myseľ občana, ktorého nielen systém, ale samotní spoluobčania zo spoločnosti vytlačili, dokonca vyvrhli. Tu budú nápomocní všetci psychológovia ,psychiatri a zdravotní personál, ale hlavne manažéri a sociológovia, ktorých systém ešte morálne neskazil a majú v sebe ľudskú podobu. Toto obdobie je nastavené na dobrosrdečnosť a preto bude všetko financované zo štátnych prostriedkov, ale ako sa za 100 dní každý jedinec osvedčí, tak sa bude aj uplatňovať jeho záujem o zaradenie sa do spoločnosti. Po 100 dňoch si bude už financovať liečbu od 101,dňa sám. Počas tejto doby ich čaká program, kde sami budú prikladať ruky k dielu a pomáhať pri realizácii ubytovania pre seba. Postavia si svojpomocne domy, ktoré budú spĺňať všetky normy obývateľného a zdravého bývania s možnosťou využitia všetkých možných energii, ktoré sú dostupné, len aby mali možnosť rýchleho reštartovania vlastnej mysle a pohľadu na reálny nový prichádzajúci systém. Podľa zaradenia sa do spoločnosti, sa im aj vytvoria platové možnosti a samozrejme bývanie si buď kúpia, alebo si ho budú splácať, alebo ho získajú s výhodou, ak budú patriť do sektoru štátnych zamestnancov, kde  je takáto možnosť. Nikto nebude mať nič zadarmo, lebo vieme z minulosti, že zadarmo pridelený byt, či dom znehodnotil , alebo celé sídlisko sa vy- bývaním celé znehodnotilo a bolo už nepoužiteľné.  Aj medzi obyvateľmi I. kategórie sú ľudia, ktorí sa stali nedobrovoľným odpadom spoločnosti, lebo ich k tomu donútil systém a preto im treba , čo najskôr pomôcť.

  1. bezdomovci                      A skupina         I. kategória

  2. cigáni                                                         I. kategória

  3. narkomani a alkoholici      B skupina         I. kategória

  4. prostitútky                                                  I. kategória

 • IV. Platové terminály, audity, nová mena – elektronická – Ruby , dôležitosť a bezpečnosť každého spoločného kroku v spoločnosti
 • potreby občanov , ktoré sa musia riešiť do 40 dní po s čítaní obyvateľstva a zmapovania profesii, vzdelania, spoločenského uplatnenia, podľa skupiny štátnej starostlivosti.
 • Každý občan – volič , dostáva po z čítaní obyvateľstva 300.000,- na svoj nový účet a použiteľnosť je už od 101.dňa po zmene zákonodarnej moci. Občan sa bude môcť po období neslobody rýchlejšie zaradiť do normálneho života a bude mať ako možnosti na sebarealizovanie, tak na spoločné budovanie novej spoločnosti. Všetko, čo bude chcieť si bude môcť zadovážiť aj dovoliť. Bude mu podávaná pravidelne informácia cez média, potreby nahlasuje na úrad štátnej starostlivosti a tam je zaraďovaný do systému, pracovnej oblasti, zdravotnej starostlivosti, do sektoru dôchodcov, kde už má všetko, čo občan , ktorý niečo pre spoločnosť urobil má ako benefity - bonusy a už si môže život s výhodami len užívať. Toto podrobne nerozpisujem, lebo potreby občanov sú realizovateľné len vtedy , ak ich občan vysloví a chce plniť !
 • Platové terminály budú na každom kroku a všade, kde je treba platiť, kupovať za tovar, či za služby. aj v kostoloch, kde treba dať , či nedať príspevok na cirkev. Všetky platby a prevody budú kontrolované a z prevodu vždy pôjde 0,05% do štátnej pokladni aby mal občan stále to, čo chce a potrebuje zabezpečené.
 • Najdôležitejšie budú audity. Občan si asi za tie roky neslobody, kto skutočne kradne a nie len ,,po tichu , ale “ verejne . Treba v časovom termíne a zas zdôrazňujem do 100 dní urobiť audit na bývalej sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovom úrade , ale aj na úrade práce a to audit zodpovedných a čestných zamestnancov, lebo sa navzájom veľmi dobre poznajú. Potom sa všetci stretnú na priestoroch v najbližšom mestskom úrade, kde im cez veľkoplošnú skype obrazovku budú podávané nové informácie a inštruktáž ako sa  z nich stali štátni  zamestnanci, ako si medzi sebou vytvoria na pracovisku koordinátora a nielen to, koľko budú zarábať a ako, ale aj čo budú robiť a prečo, pretože ich čaká najťažšie obdobie cca 30 dní, keď každému vytvoria nový doklad s platobnou kartou z opačnej strany dokladu. Zaevidujú si elektronicky každú informáciu , ktorá bude potrebná , aby  sa občan hneď mohol zaradiť na potrebnú kategóriu , kde dostane potrebné informácie, školenie o všetkom a bude zaznamenaná jeho požiadavka a podobne.
 • Tak že je to veľa práce, lebo ak už vieme , čo budú robiť  takýto štátny zamestnanci v novom type úradu, potom je ešte skupina, ktorá bude zaradená do štátnej správy, ale to sú mimoriadne  odborní počítačoví ,, vedci“ , štátni hackeri, lebo všetko musí byť chránené, nenapadnuteľné a trvalo prispôsobené na takú záťaž , ako je evidencia obyvateľstva v masovom rozsahu. Keďže sme písali o pracovnej dobe ,o tom ako bude upravená, tu záleží na tom, či bude dostatok poctivých pracovníkov, aby sa mohli po 6-tichhodinách meniť , alebo ak využijú možnosť nadčasu, tak po 8-mich hodinách sa v práci vymenia.
 • Všetko zaevidované cez počítače, musí byť automaticky z kontrolované a v centrálnom systéme krajiny ( to tu malo byť odo dňa , od kedy prvý počítač prišiel na naše územie ) . evidencia o každom občanovi musí od narodenia byť všade dostupná v štátnej správe, aby sa nestalo, že by mŕtvemu prišlo niečo platiť, alebo nebodal niekomu meškali peniaze na jeho účet a podobne. Lekár ak si nahodí v systéme  váš údaj, tak by mal o vás všetko vedieť, ale všade budú kódy, ktoré len ten môže vidieť, čo niečo s občanom úradne , alebo zdravotne rieši a nie bežný občan aby zasahoval do vášho súkromia.
 • Keďže bude auditov  na viacerých úrovniach, ale pritom v rovnakom čase, tak sa všetko dá stihnúť, lebo ak má občan chuť niečo meniť a má na to príležitosť 100dní, urobí to , pretože má motiváciu . Lepší život, sloboda, finančne zaistenie, pracovné zaradenie, podpora štátu v starobe, zdravotne ošetrenie a starostlivosť, odborné právne poradenstvo a podpora vzdelanosti, regionálna pomoc, atď.  Práca, peniaze, dobré pracovné podmienky, dobré štátne podmienky a možnosti akéhokoľvek uplatnenia, je najväčšia priorita najväčšej osobnosti v štáte a tou je občan – volič .
 • V. Zlegalizovanie niektorých zákazov zníži , alebo celkom odstráni kriminalitu , ktorá bola pri takých zákazoch a obmedzeniach

- humánna ekonomika pre každého občana , ktorý si ctí občanov okolo seba.

- odstránenie nezamestnanosti a všetkých dlhov občanov a štátu

- maximálna úroveň ľudského života po rokoch útlaku a klamstiev o demokratickej krajine

- dodržiavanie zákonov a Ústavy pomocou vzdelávania – Ústava ako súčasť učebných osnov už na ZŠ

- elektronické voľby a dvakrát ročne referendum o názore občanov na existenčný vývoj krajiny

- občianska televízia : sťažnosti, návrhy, riešenia, výsledky

- Tak , ako sa zo dňa na deň nedá vytvoriť priama demokracia, tak sa nedajú zrušiť ani herne, kasina, verejné domy či politické strany. Dá sa však zo dňa na deň zmeniť myslenie. ak človek chce slobodu a nebolí ho to , keď pri tom rozmýšľa.

- Ak tu bude 5 miliónov názorov, je treba s každým súhlasiť, lebo ak chceme cestu k priamej demokracii, nemal by ani jeden hlas ostať nevypočutý. Preto rôzne názory sa spájajú a vytvárajú politické strany. Chcú národu dobre – dozrievajú , rozmýšľajú ! Ale sú tu názory, ktoré má aj francúzska žena Le Pen . Tu nastáva problém, kedy niektorí občania tvrdia ,, nesúhlasím !".

Ak niekto, keď žije dajme tomu v zázračnej krajine, kde je všetko v poriadku, úmyselne vraždí, zaslúži si liečbu, alebo trest? Ten trest môže byť ( ak súd rozhodne, poprípade referendum občanov) doživotný bez nároku na amnestiu.

Ak niekto je autoritatívna autorita, ktorá môže byť : za úmyselné zlo alebo za úmyselné dobro a blaho celého národa je treba rozdeliť jej význam.

Keď niekto ako úmyselná autorita zla , chce presadzovať zlo pre celú krajinu, zradí , či ju zapredá, dokáže to robiť vždy! Niekedy ( je to dokázané vedecky, že z detstva si prinesiete 90% do života) geneticky prenášaná vlastnosť z pokolenia na pokolenie. Pokiaľ sa toto páchané zlo vás konkrétne netýka, alebo vašej rodiny, či príbuzenstva, tak ste proti názoru pani Le Pen – ak vám, vašej rodine, či príbuzenstvu niekto vedome ublíži, alebo ubližuje, bude váš názor aj postoj iný, alebo s následkom, že sám sa stanete skriminalizovaný.

Ak niekto je autoritatívna autorita, ktorá chce páchať len dobro, zaslúži si, keď vie, že to NÁRODU nijako neublíži, ale naopak ho to posunie ďalej vo vývoji a šírenie dobrej, morálnej, vyspelej krajiny. Zaslúži si ataky – útoky, nenávisť blízkych, či priateľov ? Nie je to len závisť a nevedomosť ? Keď všetky politické strany budú mať akýkoľvek názor – má tento názor aj Občiansky tribunál. Len jeden návrh- názor má odlišný a to, že súhlasí s najvyšším trestom, ktorý nemusí byť nikdy použitý. Občan je najdôležitejšia osobnosť v štáte! Myslíte, že by sa mal báť? Myslíte si, že by si schválil , či navrhoval zákony, ktoré by chcel vedome porušovať ?

Filozofická otázka: ,,Do ktorej kategórie patrí blázon? "

Dúfam, že ste nezačali nad tým premýšľať?

Ešte má nasledovať odborná otázka : ,, Kto je blázon ? "- definícia Význam slova „blázon” v Slovníku slovenského jazyka

blázon, -zna muž. r. hovor.

1. duševne chorýchoromyseľnýpomätený človek;
človek, ktorého správanie pripomína duševne chorého: kričať, behať ako b.

● mať niekoho za b-a, robiť si z niekoho b-a zavádzať ho, mať ho na posmech;

2. nerozumnýnerozvážny človekhlupák: Bol by blázonkto by si nepoľahčil. (Ondr.)Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú prísl. Blázon, kto dáva, väčšíkto neberie. prísl.

● ja (starý) blázon ja hlupák;
dvorný b. v stredoveku šašo na šľachtických dvoroch;

blázonko, -a, mn. č. -ovia muž. r. fam. oslab. k 2 (v oslovení) : „Ty blázonko!“ karhala matkadcérušku. (Vans.)

Blazón je slovný opis erbu alebo vlajky vytvorený podľa heraldických pravidiel, ktorý umožňuje ich výtvarné či fyzické stvárnenie. Blazón v širšom, aj keď heraldicky nesprávnom význame, môže znamenať aj opis iného symbolu, napríklad pečate alebo štandardy.

- Herne a kasína: úprava na zábavný spôsob bez poplatkov a výhier, hranie zadarmo, ako súčasť oddychu. Takto sa dajú odstrániť osoby závislé na gamblerstve. 

- Erotické kluby a sexshopy: Sexuologické poradne, Ani jedna prostitútka nebola na ulici dobrovoľne, ak by ju systém-príčina,pre ktorú šla na ulicu zarábať  predajom  svojej cti- svojho tela, preto je možné aj takéto ženy vrátiťna uroveň ženy.

- manželské spolky a kluby, výchova k rodičovstvu a zodpovednosť za sexuálne praktiky, skutky, činy ,by sa mla vyučovať na školách, ale ododelene pre dievčatá, oddelene pre chlapcov podľa veku vyspelosti asi od 12. rokov.

- Drogy: zlegalizovanie , liečebne, lekárne, sanatória

3. narkomani a alkoholici      B skupina         I. kategória

4. prostitútky                                                  I. kategória

Rómske, cigánske osady :

- zdravotná prehliadka

- rozdelenie príbuzných

- ženy + deti

- mládež

- muži

- seniori

podporné výstavby, samofinancovanie a svojpomoc + dozor

( budú mať taktiež nárok na odškodnenie ako voliči, ľudia, občania)

 • Ak sa teda zlegalizujú niektoré zákazy a obmedzenia, ktoré boli príčinou vzniku kriminality, tak sa zníži alebo celkom odstráni práve táto časť priestupkov, či prečinov a v niektorých prípadoch dokonca trestných činov.
 • Ak bude turista, domáci, alebo zahraničný nastupovať do dopravného prostriedku hromadnej dopravy,senzor po 15stich sekundách odpočíta z jeho platobnej karty položku za cestovné a z účtu mu odíde 0,05% do štátnej pokladni suma z prevodu. Nebudú takto odstránení čierni pasažieri ?

Slovania boli národ mierumilovní . Ak v dobrom prichádzaš ostaň ak v zlom odíť , preto ho vítali chlebom a soľou, ale ak už bol medzi nimi a páchal zlo, popravili ho. ( Mor ho !)

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Branislava Benčata

Haščák nie je Penta? Nebláznite

Partneri počkali, kým sa boss stiahne potupne.

NAKA zadržala bývalého šéfa polície Lučanského

Zadržali ho po tom, ako prišiel na dohodnutý výsluch.


Už ste čítali?