,, Kupčenie so slobodou"

Autor: Juraj Chlebik | 17.11.2018 o 18:00 | Karma článku: 1,12 | Prečítané:  203x

......pripravujeme videá na tému : Nepotrebujeme politikov, politiku a ani parlament, ale taktiež nepotrebujeme parlamentnú opozíciu, ktorá sedí v parlamente, lebo tá je nám zbytočná. Ako teda vybrať z troch možností tú správnu, a

Hriech sa dá hriechom napraviť !

...ukážeme Vám cestu...

Konečne niekto s riešením! Ochrancovia práce na pracoviskách. Inštitút ochrany ústavných práv chráni zamestnancov a kto bude chrániť Inštitút ochrany ústavných práv?

29 rokov sa tají možnosť zárobkov pre každého slovenského občana vo výške cca 4500,-mesačne, ale o tom je toto video..................

- Základný nepodmienený príjem
 - platia podmienky dohodnuté na prvom celoslovenskom stretnutí z 1.februára 2014 pred NRSR

Deti do 15 rokov :
- Zadarmo zdravotníctvo
- Zadarmo školstvo
- Zadarmo cestovné po celej republike
Mládež od 15 do 18 rokov :
- Zadarmo zdravotníctvo
- Zadarmo školstvo
- Zadarmo cestovné po celej republike
- Študijné vreckové 150 ,- mesačne ( podmienené dochádzkou,)
Dôchodcovia :
- Zadarmo zdravotníctvo
- Zadarmo opatrovníctvo ( ústavná starostlivosť)
- Zadarmo víkendové záujmové činnosti v regióne
- Zadarmo kúpeľná liečba a starostlivosť po operácii a vážnych zdravotných zákrokoch
- Zadarmo inkaso, pokiaľ žije sám, alebo ako manželský pár
- Príspevok od štátu 300,- mesačne
Invalidi – trvalý invalid s vážnym zdravotným hendikepom, alebo strata končatín, nevidiaci-slepec, vysoké štádium cukrovky, atď.
- Zadarmo zdravotníctvo
- Zadarmo opatrovníctvo ( ústavná starostlivosť)
- Zadarmo víkendové záujmové činnosti v regióne
- Zadarmo kúpeľná liečba a starostlivosť po operácii a vážnych zdravotných zákrokoch
- Jedenkrát ročne zadarmo kúpeľná liečba
- Zadarmo inkaso, pokiaľ žije sám, alebo ako manželský pár
- Príspevok od štátu 300,- mesačne
Žiadny polovičný , či čiastočný invalidný dôchodok.
Pracovne schopní obyvatelia:
- Zadarmo zdravotníctvo
- Zadarmo zvýšená možnosť kvalifikácie, či vzdelania
- Zadarmo cestovné do zamestnania
- Zadarmo ubytovanie za prácou ak pôjde o štátneho zamestnanca
- Zadarmo inkaso počas štúdia na vysokej škole , pokiaľ ide o vydatú študujúcu osobu, či ženatého študujúceho, ktorí zdieľajú samostatnú domácnosť - nežijú s rodičmi
- Príspevok od štátu 300,- mesačne
- 6 hodinové pracovné zmeny


- Maximálne 40 hodín nadčasu mesačne , ktoré si môže vybrať zamestnanec v nasledujúcom mesiaci ako osobné voľno, využiť ako náhradné voľno , poskladať ako dovolenku na leto, či na zimu ( 120 hodín nadčasu je 1 mesiac dovolenky ) , nadčasy nie sú platené – len ako dovolenkový príjem, či splátka pôžičky, majú však 50% príplatok, ktorý je zamestnanému vyplatený ku mzde v danom mesiaci, v ktorom nadčas odpracoval)

 

Práca a príjem podľa vzdelanostnej tarify

 - spoločnosť budujeme od najchudobnejšieho                          a najnevedomejšieho občana, aby sa všetci mali konečne dobre a  preto nikomu neberieme právo na život a taktiež rešpektujeme všetky potreby každého a to zdôrazňujem KAŽDÉHO občana v našej krajine.

-Minimálna hodinová mzda ............45,-/ hodinu ( základná, počiatočná mzda na hodinu)

 (len ak je to človek bez vzdelania -nedokončená ZŠ, , dobrovoľný brigádnik- nie zamestnaný inde , ale študent minimálne 16ročný )

Ukončená ZŠ hodinová mzda               46.- / hodinu

Stredné odborné učilište bez maturity  47,- / hodinu

SŠ s maturitou                                      48.- / hodinu

VŠ a viac                                              49.- / hodinu

Príklad:_//ak žijú manželia s tromi deťmi , vo veku 5r. 9r. a 16r., manželka je doma , manžel pracuje ako smetiar , tak ich príjem od štátu v podobe štátneho príspevku je :
- Manželka ............................................................300,-
- Manžel ................................................................300,-
- Študujúci16r.........................................................150,-

 120 hodín mesačne minimálne 45,-./na.hodinu...5400,-
Spolu príjem do domácnosti...............................,.6150,-

Ak budú peniaze utrácať na čokoľvek , tak do štátnej kasy v podobe 0,5% DANE prispejú sumou............................30,75 -  
Dôležité upozornenie:
- Pôžičku od štátu si môže zobrať
- len zamestnaná osoba
- pôžička je s nulovým úrokom,


- kedy je výnimka, že osoba , ktorá má pôžičku si nadčasy môže nechať preplatiť a to 45,- na hodinu, čo je pri maximálnom povolenom nadčase 40 hodín = 1800 .- mesačne ( ak by splátka bola 100,- mesačne, nepotrebuje si preplácať nadčas, ale postačí mu len 50% nadčasového príplatku a tak má aj dovolenku, aj splátku aj môže byť dlhšie s rodinou a aj sa venovať záľubám- odpadáva stres a je spokojnejší ako dnes)


- zamestnaná osoba si môže zobrať pôžičku aj na rodiča - dôchodcu, či invalida, len ak rodič žije v samostatnej domácnosti.
- ( zvlášť sú pôžičky , úvery na projekty pre podnikateľov, malé a stredné firmy, veľké podniky, kde sa zohľadní aj rýchlosť zavedenia projektu, či podniku do praxe a klient takto môže získať motivačný bonus – pokiaľ pôjde o výrobcu, čím skôr dokončí stavbu, zariadenie a uvedie firmu do prevádzky - zľavu na úvere do výšky ?? % )
- Príklad: majiteľ malej prevádzky si vezme 5.000.000 úver s nulovým percentom na úrokoch a dohodne sa že do 4 rokov projekt spustí a ak začne o rok skôr už vyrábať, tak môže získať zľavu d.t. 25% z úveru a bude dohodnuté obdobie splácať sumu len 3.750.000,- .


Prečo krátka pracovná doba?


Po tak zdevastovaných vládach v tejto krajine bude viac pracovných miest a príležitosti. Nebude sa tunelovať a kradnúť, lebo chceme :


- aby ľudia viac zarábali

- a menej sa nadreli,


- aby sa venovali budovaniu morálnej rodiny, lebo vplyvom vysokých daní, nízkych príjmov a nezamestnanosťou, sa vytratila zodpovednosť a láska z rodín.


- Preto je treba ľuďom dať pocítiť konečne dobré rodinné zázemie,
- prácu bez zbytočných stresov a nadčasov,

- lepší príjem a sociálne výhody,

- štátny príspevok to je vlastne dividenda za hospodárenie ,            alebo niečo ako Nepodmienený Základný Príjem.
- bonusy vo forme starostlivosti o zdravie a vzdelanie zadarmo, ošetrené o stresy, na cestovnom, starostlivosť a pokoj do rodín, kde aj o rodičov, invalidov a dôchodcov je postarané. Peňažná pomoc bez úžery a docieliť , aby si ľudia začali vážiť iné hodnoty priority.)

 

 

Malý príklad zo života pracovníkov v cudzineckej polícii. .... ,, máme najzastaralejšie počítače a nestíhame vystavovať doklady na povolený pobyt  migrantov na území Slovenska. Sme pod stavom a chýba nám minimálne deväť kolegov. Počítač mi pri registrovaní migrantov, ktorých musím denne prijať asi 200 ukazuje , koľko mi ešte zostáva času na splnenie úlohy a to o pár hodín pripomenie zas až mi oznámi s výstražným blikaním, že nestíham. ...... toto je šikanózne správanie a pritom, keby sa neplytvalo financiami na nákup obyčajných kovových píšťaliek, ktoré bežne stoja cca do 5 eur a naši nadriadení ich fakturujú , čo kus to 150 eur, tak máme aj na lepšie vybavenie a aj na platy , či odmeny chýbajúcich kolegov.“

Teraz môj návrh, ako sa takáto šikanózna práca dá napraviť a stres na pracovisku odstrániť, či z negatívneho stresu vyvolať pozitívny stres, ktorý je príjemnejší v dnešnej dobe, kde chamtivosť profituje na nenaplnených potrebách občanov. V tomto prípade nenaplnených potrebách zamestnancov. Nebolo by viac motivujúce, ak by na počítači blikal napríklad smejko a upozornil by, teraz môžeš mať odmenu 15 eur, teraz už len 10 eur a teraz je to za 5 eur alebo nevadí, skús zas ?

 

A čo pohľad cirkevný, aby sa napravilo to, čo sa nedarí 2018 rokov?

Prečo sa krstí dieťa už po narodení, keď sám Ježiš Kristus bol pokrstený až v dospelosti? Ak by dieťa bolo vychovávané rodičmi , ktorých potreby sú zo strany spoločnosti – teda štátu riadne podporované a plnené a dôstojný život by zabezpečoval rodičom riadnu výchovu, potom by dieťa malo vzor u svojich rodičov a samé by sa rozhodlo, akú vieru príjme. Takto by sa rodina držala tak ako má a fungovali by všetky životné priority. Mravnosť, morálnosť, súcit, úcta, láska sa v dnešnej dobe už dávno vytratili a skôr si myslím, že sa niektorí ľudia aj hanbia za to, že žijú alebo chcú žiť čestne . Prečo sa na svete viac ako 2000 rokov útočí do Židov? Prečo sa k Židom svet stavia nenávistne? Ak Židia očakávali proroka, ktorého napokon ukrižovali, prečo jeho následníci nevedia odpúšťať ? Prečo, keď je na Slovensku minimálne 70% veriacich, sa nevieme spojiť a podporiť dobré riešenia, ktoré dokážu napraviť toľko existujúceho zla a tak odpustiť aj tím, ktorí medzi nami stále túžia po chamtivosti a ich závisť nás ostatných ovplyvňuje? Vari sme už všetci nemorálni, bezcharakterní a falošní? Vari teraz budeme tlieskať a po odchode ohovárať všetko, čo nám má zmeniť život podľa vlastných želaní a podľa evanjelia, ktoré minimálne raz do roka na Vianočnej polnočnej omši počúvame, či na ktoré každú nedeľu čakáme? Kto chce zmenu k lepšiemu, tu sú prihlášky!

Ľudský pohľad:

Ste spojovaní s nestálosťou, nepokojom, dvojzmyslami a šikovnosťou. Vy ste príliš aktívni, máte rýchle reakcie, neposedíte na jednom mieste a zaujíma vás priveľa vecí, javov, ľudí, udalostí. Medzičlánky v hrierarchií sú odrazom procesu utvárania vzťahov, a teda aj ďalším krokom k rozvoju osobnosti. Pridávajte intelekt. Vaše myslenie je premenlivé a zároveň vzdušné. Z celého spektra v hrierarchií riadenia, ste najmenej stáli. Ste ako život sám.

Rozum musí nadobudnúť každý sám, hlúposť sa šíri sama. Keď budete rešpektovať svoje hranice, aj iní ich začnú rozpoznávať a rešpektovať nielen u vás, ale aj u seba. Vo všetkom, čo robíte, sa snažte dosiahnuť, aby sa ostatní cítili s vami lepšie, než bez vás. Uvedomte si, že tu nie ste preto, aby ste niekoho iného posudzovali, alebo odsudzovali. 

Rozpory v duši, a následné problémy, vznikajú na základe strachu, že budete o niečo ukrátení. Nebudete!

Záverom: Ako teda môže pomôcť zmena systému na novú spoločnosť s bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracoviskách?

Naplneným potrieb zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, teda občanov, sa priblížime k dôstojnému životu občanov. Už to, že na pracovisku vytvoríme dôstojnejšie vzájomné vzťahy, podporíme vzdelanostný rast  a naučíme sa odmeňovať nielen peniazmi, ale aj úsmevom, či dobrým slovom, vrátime morálnosť , úctu a cnosť medzi potrebami a povinnosťami . Takto sa kontrola , odbornosť a zodpovednosť stane menej stresujúca a ak pochopíme zmysel odpúšťať a naučíme sa šíriť lásku, dostane sa nám do podvedomia automaticky slovíčko chcieť. Ak chceme a túžime po niečom, čo vieme vysloviť a pomenovať, dokážeme žiť podľa ľudských predstáv a zneužívači ľudských práv s pomocou korupcie pocítia, že nebudeme donekonečna len odpúšťať, ale dokážeme aj trestať!

číslo účtu SK8365000000000020560144

kód banky 6500

ičo: 60366874

 

pripravujeme videá na tému : Nepotrebujeme politikov, politiku a ani parlament, ale taktiež nepotrebujeme parlamentnú opozíciu, ktorá sedí v parlamente, lebo tá je nám zbytočná. Ako teda vybrať z troch možností tú správnu, aby sme uplatnili návrat k ústavnému článku 2 ?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?